Waarschuwing Waarschuwing: De download artikelen directory bestaat niet: /download/. Download artikelen zal niet werken totdat deze directory is aangemaakt.
Sinai Consultancy
   » Home » Trainingen Contact | Over Sinai Consultancy | Links  
Informatie
Wat is Emotionele Intelligentie?
Algemeen
Artikelen
Nieuws
Diensten
EQ Trainingen
Onderwijs
Advisering
Begeleiding
Tarieven
Contact
Site Map
Online Bestellen
Online Bestellen
EQ Trainingen
Op dit moment worden sociaal en emotioneel leren op talloze plekken in de wereld met succes toegepast. Sinai Consultancy wil daar een bijdrage aan leveren. Dit doen wij samen met psychologen en deskundige partners die ruime ervaringen hebben op dit gebied en tevens gecertificeerd zijn om EQ testen af te nemen.

Een greep uit ons aanbod:

EQ in het onderwijs
De eerste emotionele lessen vinden hun oorsprong in het gezin.
Een kind dat wordt geboren, zal zijn behoeftes via zijn emoties kenbaar maken aan een ouder. Vervolgens neemt de school de belangrijke taak op zich om deze verder te ontplooien.
De ontwikkeling van het EQ zal daarom voor een groot deel in school moeten plaatsvinden, aangezien kinderen een aanzienlijk deel van hun tijd in school met elkaar en de volwassenen besteden. Hier gaat het om het toepassen en ontwikkelen van een goede emotionele houding op 3 niveaus. Namelijk bij: docenten, leerlingen en ouders.

De training geeft inzicht in het oplossen van:

 • pestproblemen
 • conflicten op school
 • ouderruzies
 • moeilijke oudergesprekken
 • diverse gedragsproblemen
 • problemen in de schoolorganisatie
 • cultuurproblemen in school etc.
 • EQ in de kinderopvang
  Er bestaan talloze onderzoeken waarin is aangetoond dat de manier waarop ouders/opvoeders kinderen behandelen, diepgaande en blijvende gevolgen heeft voor het gevoelsleven van het kind. Het is daarom noodzakelijk om in de kinderopvang goed na te gaan of kinderen de basisvaardigheden van emotionele intelligentie beheersen.
  Om daar adequaat mee om te gaan zullen opvoeders:

 • inzicht nodig hebben in de werking van empathie bij kinderen
 • moeten nagaan of het EQ voldoende is ontwikkeld
 • de signalen van verbrokkelde emoties bij kinderen vroegtijdig kunnen oppakken
 • Een training gekoppeld aan de emotionele ontwikkeling is daarom niet overbodig.
  In deze training leren begeleiders tevens hoe zij het EQ van kinderen kunnen vergroten en/of stimuleren.

  EQ in uw organisatie
  Empathie op de werkvloer is een noodzakelijke houding!
  Op teveel werkvloeren zien we dat managers met hun hoofd en niet met hun hart de organisatie leiden. Veel mensen ontdekken daarom dat de gevoelens die ze hebben vaak onverenigbaar zijn met de organisatorische werkwijze.
  Je ziet er emotioneel afstandelijken, die beweren dat ze anders niet in staat zullen zijn 'harde' beslissingen te kunnen nemen of managers die slechts productiegericht zijn en totaal niet mensgericht. Er ontstaat een scheve organisatie waar een deel van de mensen zich gaat conformeren aan de heersende cultuur. Dit leidt tot een heers en verdeelcultuur, machtsspelletjes die het klimaat van de organisatie verzieken.
  Leiderschap betekent niet dominantie, maar de kunst om mensen zo ver te krijgen dat ze werken aan een gemeenschappelijk doel.
  Ook hier wil Sinai Consultancy werkgevers en werknemers ondersteunen bij het realiseren van een optimale werkomgeving.

  EQ voor wie nog meer?
  De training Emotionele intelligentie (EQ) is bestemd voor iedereen die op zoek is naar het evenwicht.
  Dat kunnen jongeren, jeugdgroepen, ouderen, kortom iedereen die hier individueel of in collectief verband behoefte aan heeft.
  Soms is het onduidelijk of uw organisatie behoefte heeft aan een EQ training.
  Indien u twijfelt, kunt u ons altijd raadplegen voor een intake gesprek.
  De trainingen kunnen ook op maat aangeboden worden en op locatie worden gegeven.
  In een gesprek met de opdrachtgever wordt de inhoud, de omvang en de werkwijze vastgesteld.

  ' . tep_image_button('button_continue.gif', IMAGE_BUTTON_CONTINUE) . ''; ?>
  Copyright © 2018 Sinai Consultancy | Site Map Web Design by Pinkberry Media